Baby groep 0 – 2 jaar

Welkom op de baby groep!

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 3 baby- stamgroepen: de Conducteurs, de Wagonnetjes & het Perronnetje.
Elke groep heeft eigen vaste leidsters, dit schept duidelijkheid voor de ouders en de kinderen.
Uw baby is welkom vanaf 3 maanden oud, tot zij ongeveer 2 jaar oud zijn. Hierna zullen zij doorstromen naar de dreumesgroep.

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Dit begint al terwijl zij nog baby zijn. Ondanks dat de kinderen op deze groep nog jong zijn, slaan ze wel alles op wat ze zien en horen. Dit is de reden waarom wij al heel bewust bezig zijn met de kinderen op deze groep. We werken leeftijd- en ontwikkelingsgericht met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband.

We hebben op de babygroep een globaal dagritme, maar wij houden ook rekening met de persoonlijke ritmes van de kinderen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat alle kinderen individueel de juiste aandacht krijgen die het kindje nodig heeft.

Lees verder op deze pagina voor meer informatie over de babygroep.

Wat een heerlijk bedrijf

Bruno is dol op de pedagogisch medewerksters. Ieder dag laat ik hem met een dikke glimlach achter. Eind van de dag wordt mij duidelijk verteld hoe de dag is verlopen en moet ik onze Bruno echt meetrekken naar huis.

Ramon de Groot

Vanaf ± 8 weken tot 20 maanden is uw kindje welkom in de babygroep. Hier slaapt, eet en speelt uw kindje samen met leeftijdsgenootjes. Bij de opvang van baby's hoort een flexibele dagindeling. Aangezien elk kind zich in een eigen tempo ontwikkelt en daarbij een eigen behoefte heeft, benaderen wij de kinderen op individueel niveau. Dit houdt in dat wij ons aanpassen aan de voedings- en slaapschema's zoals de kinderen dat thuis gewend zijn. Indien uw kindje hieraan toe is, zal het langzamerhand de dagindeling van de groep gaan volgen.

Wij verzorgen hier verse maaltijden voor alle kinderen, zo ook voor de baby groep. Dit betekend dat wij flesvoeding hebben, verse fruit- en groentehap bereiden maar wij bieden u ook de mogelijkheid om uw eigen fles- of borstvoeding mee te geven voor uw kind.
Wij hebben een globaal dagritme op de groep maar wij staan er voor dat tijdens de eetmomenten er genoeg aandacht is voor het kindje wat op dat moment voeding krijgt. Het is voor ons belangrijk dat de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel bij ons krijgen.
Ook werken wij er naar toe dat als de kinderen ouder worden, ze goed voorbereid zijn voor de volgende groep.
Dit betekend dat wij samen met de oudere kinderen van de babygroep aan tafel zullen gaan zitten, een liedje gaan zingen en vervolgens de maaltijd zullen eten.

Heeft uw kindje allergieën, of heeft u andere wensen voor uw kindje?
Dit kunt u altijd doorgeven aan een van de leidsters of tijdens uw intakegesprek, hier zal dan zorgvuldig rekening mee gehouden worden.

Aan feestdagen zoals Carnaval, Pasen, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, Kerstfeest, de verjaardag van uw kind en de verjaardag van de pedagogisch medewerkers besteden we veel aandacht. Bij georganiseerde activiteiten passen de pedagogisch medewerkers het tempo en het niveau aan de groep of het individuele kind. Niemand is verplicht om mee te doen, maar kinderen worden gestimuleerd om nieuwe dingen te proberen. Bij knutselen is het bezig zijn met het materiaal belangrijker dan resultaat. Muziek, beweging en zang vormen een belangrijk aandeel in georganiseerde activiteiten. Veel kinderen uiten zich makkelijk en kunnen er vrijer door worden. Bovendien dragen het gezamenlijk zingen en de muziek bij aan een prettige sfeer in de groep.
Alle belangrijke wetenswaardigheden over uw kindje schrijven we samen op in een schriftje dat u van ons krijgt. U schrijft hierin bijvoorbeeld wat uw kindje eet, wanneer het ongeveer slaapt, hoe het kind thuis getroost wordt, of het met een speen slaapt of zonder, etc. Het schrift is erg handig, want vooral bij baby's verandert er nog wel eens wat in het voedings- en slaapschema. Ook de pedagogisch medewerkers schrijven alle ontwikkelingen rondom uw kindje in het schrift. Op deze manier ontstaat er een informatief 'dagboekje'.
Er staan vaste leidsters op de groep en er is een vaste invalleidster. Er is dus voor het kind altijd een vast gezicht op de groep, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid. Onder andere door te werken met vaste mensen kan de kwaliteit van de kinderopvang worden gewaarborgd.

Hieronder op de foto staan de pedagogisch medewerkers van babygroep De Conducteurs.
Links op de foto staat Danique. Danique werkt vast op dinsdag, woensdag en donderdag.
In het midden staat Esra. Esra werkt vast op maandag, dinsdag en woensdag.
Rechts staat Buket. Buket werkt vast op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Op de babygroep zitten kinderen van 0 tot 1,5 jaar.

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van babygroep De Conducteurs. Links op de foto staat Danique. Danique werkt vast op dinsdag, woensdag en donderdag. In het midden staat Esra. Esra werkt vast op maandag, dinsdag en woensdag. Rechts staat Buket. Buket werkt vast op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op de babygroep zitten kinderen van 0 tot 1,5 jaar.

Hieronder op de foto's staan de pedagogisch medewerkers van babygroep De Wagonnetjes.

Links op de foto staat Kirsten. Kirsten werkt vast op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
In het midden staat Sibel. Sibel werkt vast op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Rechts op de foto staat Marit. Marit werkt vast op de maandag en werkt verder wisselende dagen op beide babygroepen.

Op de babygroep zitten kinderen van 0 tot 1,5 jaar.

foto sibel kirsten marit

Kinderopvang ´t Zaans stationnetje is gevestigd aan de Ebbehout 1, te Zaandam. Het ligt naast het station Zaandam. Dit is gunstig voor ouders die met het openbaar vervoer naar hun werk gaan. Ook kunnen de ouders hun auto op ons parkeerterrein de hele dag gratis laten staan.
Wij zijn een kinderdagverblijf organisatie waar de persoonlijke aandacht voor zowel kinderen als ouders hoog in het vaandel staat. Door de kleinschaligheid die wij waarborgen kunnen wij veel aandacht besteden aan een persoonlijke en huiselijke sfeer. Ouders worden actief bij de opvang van hun kind betrokken doordat er weekelijks in de schriftjes van de kinderen wordt geschreven en er worden fotomappen van de kinderen bijgehouden. Verder willen wij een actieve oudercommissie oprichten waar ouders veel actieve initiatieven kunnen ondernemen.