Dreumes groep 1 – 3 jaar

Welkom op de dreumes groep !

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 1 dreumes- stamgroep: de Machinist.
Op de dreumesgroep staan vaste leidsters, waarvan er elke dag minimaal 1 aanwezig is. Dit schept duidelijkheid en herkenning voor de ouders en voor het kind.
Uw kindje is welkom op de dreumesgroep vanaf ongeveer 1 jaar oud, tot zij ongeveer 3 jaar oud zijn. Hierna zullen zij doorstromen naar de peutergroep.
Lees hieronder verder voor meer informatie over de dreumesgroep.

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Op de dreumesgroep zal uw kindje zich veel gaan ontwikkelen. Uw kindje is nog afhankelijk van de volwassenen in zijn of haar omgeving maar leert al om zelfstandig te zijn. Hier spelen wij met veel plezier op in op de dreumesgroep.

We hebben op de dreumesgroep een globaal dagritme wat duidelijkheid en regelmaat voor zowel de leidsters als de kinderen schept. Dit creëert een veilig en vertrouwd gevoel voor de kinderen omdat ze weten hoe de dag zal verlopen aan de hand van de handelingen en de mondelinge voorbereidingen van de leidsters.

Lees verder op de pagina voor meer informatie over de dreumesgroep.

In een dreumesgroep (vanaf 20 maanden) wordt op vaste tijden samen gegeten en gedronken. We zingen samen liedjes, doen samen een spelletjes of gaan lekker knutselen. De slaaptijden liggen in deze groepen min of meer vast, al wordt wel rekening gehouden met het eigen ritme en de slaapbehoefte van de kinderen. Naast het samen spelen hebben de kinderen alle ruimte om zelfstandig te spelen en bezig te zijn. Bij de keuze van het speelgoed sluiten wij steeds aan bij het ontwikkelingsstadium van het kind.
Wij verzorgen door de dag heen verschillende maaltijden.
We beginnen de dag samen aan tafel met een kopje thee en een ontbijtkoekje of een cracker met diversen aan beleg.
We verzorgen voor de kinderen een warme maaltijd die elke dag vers bereid wordt aan de hand van ons weekmenu. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk variatie krijgen in hun maaltijd die ze bij ons nuttigen.
In de middag eten wij een bakje fruit met een bekertje melk. Het fruit wat de kinderen krijgen van ons is divers zodat de kinderen ook hierin veel variatie krijgen en kennis kunnen maken met de verschillende soorten fruit.

Mocht uw kindje allergieën hebben of heeft u andere wensen voor uw kind? Denk hierbij aan bijvoorbeeld vegetarisch.
Dan kunt u dit ten alle tijden door geven aan een van de leidsters of tijdens uw intake gesprek.
Hier wordt dan zorgvuldig rekening mee gehouden.

De dreumesen hebben een fijne lichte speelruimte tot hun beschikking. Een grote poppenhoek, knuffelhoekjes met zachte kussens, een grote tafel om met elkaar te eten en te knutselen en volop uitdagend spelmateriaal We gaan regelmatig lekker naar buiten, spelen op de buitenspeelplaats of met de bolderkar naar de speeltuin, de kinderboerderij of een boodschapje doen.
Aan feestdagen zoals Carnaval, Pasen, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, Kerstfeest, de verjaardag van uw kind en de verjaardag van de pedagogisch medewerkers besteden we veel aandacht. Bij georganiseerde activiteiten passen de pedagogisch medewerkers het tempo en het niveau aan de groep of het individuele kind. Niemand is verplicht om mee te doen, maar kinderen worden gestimuleerd om nieuwe dingen te proberen. Bij knutselen is het bezig zijn met het materiaal belangrijker dan resultaat. Muziek, beweging en zang vormen een belangrijk aandeel in georganiseerde activiteiten. Veel kinderen uiten zich makkelijk en kunnen er vrijer door worden. Bovendien dragen het gezamenlijk zingen en de muziek bij aan een prettige sfeer in de groep.

Er staan vaste leidsters op de groep en er is een vaste invalleidster. Er is dus voor het kind altijd een vast gezicht op de groep, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid. Door onder andere te werken met vaste mensen kan de kwaliteit van de kinderopvang worden gewaarborgd.

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van dreumesgroep De Machinist:

Links op de foto staat Junissa.
Junissa werkt vast op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Junissa is begonnen bij ’t Zaans Stationnetje als stagiaire en is na het behalen van haar diploma in februari 2016, met veel plezier aan het werk gegaan als pedagogisch medewerker op de groep.

Rechts op de foto staat Inge.
Inge werkt vast op dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag.
Inge heeft al ruim 11 jaar ervaring in de kinderopvang. Ze is een half jaar nadat het kdv gestart is begonnen met werken op ’t Zaans Stationnetje.

Daarnaast werkt één van de directrices: Georgina op de maandag en woensdag vast op de dreumesgroep.
Op de dreumesgroep zitten kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar.

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van dreumesgroep De Machinist. Links op de foto staat Junissa. Junissa werkt vast op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Rechts op de foto staat Inge. Inge werkt vast op dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag. Daarnaast werkt één van de directrices: Georgina op de maandag en woensdag vast op de dreumesgroep. Op de dreumesgroep zitten kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar.

Kinderopvang ´t Zaans stationnetje is gevestigd aan de Ebbehout 1, te Zaandam. Het ligt naast het station Zaandam. Dit is gunstig voor ouders die met het openbaar vervoer naar hun werk gaan. Ook kunnen de ouders hun auto op ons parkeerterrein de hele dag gratis laten staan.
Wij zijn een kinderdagverblijf organisatie waar de persoonlijke aandacht voor zowel kinderen als ouders hoog in het vaandel staat. Door de kleinschaligheid die wij waarborgen kunnen wij veel aandacht besteden aan een persoonlijke en huiselijke sfeer. Ouders worden actief bij de opvang van hun kind betrokken doordat er weekelijks in de schriftjes van de kinderen wordt geschreven en er worden fotomappen van de kinderen bijgehouden. Verder willen wij een actieve oudercommissie oprichten waar ouders veel actieve initiatieven kunnen ondernemen.