GGD Inspectierapporten

’t Zaansstationnetje wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd door de GGD Inspectiedienst. De GGD stelt een rapport op ter inzage voor de ouders die u via deze pagina kunt downloaden.

Kinderdagverblijf

Wat een heerlijk bedrijf

Bruno is dol op de pedagogisch medewerksters. Ieder dag laat ik hem met een dikke glimlach achter. Eind van de dag wordt mij duidelijk verteld hoe de dag is verlopen en moet ik onze Bruno echt meetrekken naar huis.

Ramon de Groot