Tarieven Kinderdagverblijf 2020

De ouderbijdrage voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 8,26 per uur, per 1 januari 2020.
De prijs is inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen.
Elke 12e maand ontvangt u de maandelijks factuur van ons.
Het desbetreffende bedrag dient voor de 25e van de maand te worden overgemaakt. Er wordt 12 keer per jaar vooruit gefactureerd. Binnen het verrekende bedrag is rekening gehouden met de officiële (feest)dagen dat het kinderdagverblijf gesloten is. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind, dient u het maandelijkse bedrag alsnog in zijn geheel betalen.

Voor het beëindiging van de opvang hanteren wij een opzegtermijn van één maand.
Deze opzegging dient schriftelijk aan ons meegedeeld te worden. Wijzigingen in de bestaande overeenkomst, dienen ook één maand van te voren ingediend te worden bij de houder van het kinderdagverblijf. Wij kunnen dan proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Mocht het voorkomen dat u een opvangdag wilt ruilen, dan is dit mogelijk mits er plaats is op de groep en dit in overleg gaat met de houder van het kinderdagverblijf.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen bij de houder van het kinderdagverblijf.
Extra dagen en/of dagdelen worden wel extra in rekening gebracht.

Tarieven Kinderdagverblijf

Afname per week Aantal uren per maand Prijs per maand
1 dag 47,67 uren € 393,75
2 dagen 95,34 uren € 787,51
3 dagen 143,01 uren € 1.181,26
4 dagen 190,68 uren € 1.575,02
5 dagen 238,35 uren € 1.968,77

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven